Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 3 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

 

NỘI DUNG

Phần 1:  Chuyển nhượng nhà đất chưa xóa đăng ký thế chấp

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1. Hạn mức thẻ tín dụng quy định ở mức 1 tỷ đồng theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN

2. Áp dụng hạn mức khuyến mại 20% cho dịch vụ di động theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN

3.  Hướng dẫn chi tiết giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC

4.  Chi tiết hóa về hoạt động cung cấp thông tin trong lĩnh vực đấu thầu Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT

 

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Download tại đây 

                                               

 

 

 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104