Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2017

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 8 năm 2017 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1: Lưu ý về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Kiểm soát giao dịch với người có liên quan trong công ty đại chúng theo Nghị định
số 71/2017/NĐ-CP
2. Điều chỉnh quy định về mua, bán nợ xấu theo giá thị trường theo Thông tư
09/2017/TT-NHNN
3. Bổ sung nội dung về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Nghị định số
73/2017/NĐ-CP
4. Tiêu chuẩn về cân đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư số
09/2017/TT-BKHCN
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng


Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104