Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2017

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 10 năm 2017 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1: Các lưu ý khi doanh nghiệp ký hợp đồng “nguyên tắc”
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Hướng dẫn mới về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
2. Đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định mới của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP
3. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua
mạng điện tử theo Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTNXH
4. Quy định mới về việc không kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
theo Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN
5. Nguyên tắc, biểu mẫu mới cho chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế
hoạch vốn đầu tư công theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng


Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104