Tư pháp- Hộ Tịch

Pháp luật nước ta có quy định về khai báo tạm vắng không? Những trường hợp nào phải khai báo tạm vắng? ...
Lưu trú là gì? Việc lưu trú có phải thông báo không? ...
Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? ...
Đăng ký tạm trú là gì? Những trường hợp nào phải đăng ký tạm trú? Cơ quan nào có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho công dân? ...
Pháp luật quy định những trường hợp nào cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu? ...
Đề nghị cho biết giấy chuyển hộ khẩu được cấp trong trường hợp nào? Trường hợp nào không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu? ...
Tôi có hộ khẩu cùng với gia đình tôi tại Quận A, thành phố B. Hiện nay, tôi đã chuyển ra ở riêng tại quận M, thành phố B. Vậy tôi muốn tách hộ khẩu có được không? Thủ tục tách hộ khẩu như thế nào? ...
Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân sẽ được cấp cho những đối tượng nào? ...
Tôi có hộ khẩu tại tỉnh A. Tôi vừa kết hôn, chồng tôi có hộ khẩu tại thành phố B, cả hai vợ chồng cùng làm việc tại thành phố B. Tôi muốn hỏi liệu tôi có thể nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu gia đình chồng tôi không? ...
Đề nghị cho biết quy định pháp luật về Sổ hộ khẩu? ...
Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp? ...
Những trường hợp nào phải xóa đăng ký thường trú? ...
1 2 3 4 5 6 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104