Chuyên đề pháp luật

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định bao gồm: mức lương và phụ cấp lương ghi trên Hợp đồng lao động.

 1.      Các khoản tiền phải đóng BHXH

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 và Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, doanh nghiệp phải đóng BHXH trên các khoản sau:

     (i)            Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động;

   (ii)            Phụ cấp lương:

-          Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

-          Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động. 

-          Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc. 

-          Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao. 

2.      Các khoản tiền không phải đóng BHXH

Cũng theo quy định tại các điều khoản trên, từ 01/01/2016 đến 31/12/2017, doanh nghiệp không phải đóng BHXH trên các khoản sau:

     (i)            Các khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động;

   (ii)            Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca, cácn khản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Từ ngày 01/01/2018, doanh nghiệp phải đóng BHXH trên mức lương, phụ cấp lương (mục 1) và các khoản bổ sung khác (mục 2 (i)).

Các thông tin khác
1 2 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104