Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2017

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 9 năm 2017 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1: Hệ lụy về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Hướng dẫn phân phối lợi nhuận đối với các tổ chức tín dụng theo Nghị định
93/2017/NĐ-CP
2. Chính phủ ban hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước
3. Điều kiện tại nơi làm việc của cơ quan hải quan, nơi kiểm tra hàng hóa và kho chứa
tang vật vi phạm theo Thông tư 84/2017/TT-BTC
4. Từ ngày 01-07-2017, tăng mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ
việc theo Thông tư 04/2017/TT-BNV
5. Mở rộng các hình thức công khai thủ tục hành chính theo Nghị định 92/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng


Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104